Հանքավայրի տեղական օդափոխման խողովակի տրամագծի ընտրություն (3)

(5)

Որտեղ,E– հանքի օդափոխման խողովակի կողմից օդափոխության ժամանակ սպառվող էներգիան, W;h– հանքի օդափոխման խողովակի դիմադրությունը, N/m2;Q – հանքի օդափոխման օդափոխիչով անցնող օդի ծավալը, մ3/ս.

1.2.3 Հանքավայրի օդափոխման խողովակի օդափոխման էլեկտրաէներգիայի արժեքը

Հանքավայրի օդափոխման խողովակի օդափոխության էլեկտրաէներգիայի տարեկան վճարը կազմում է.

(6)

Որտեղ:C2– հանքի օդափոխման խողովակի օդափոխման էլեկտրաէներգիայի տարեկան արժեքը՝ CNY;E– հանքի օդափոխման օդափոխիչի կողմից օդափոխության ընթացքում սպառված էներգիան, W;T1– օրական օդափոխության ժամանակը, ժ/դ, (վերցT1= 24 ժամ / օր);T2– տարեկան օդափոխության ժամանակը, d/a, (վերցT2= 330d/a);e– օդափոխության հզորության հզորության գինը, CNY/կվտժ;η1- շարժիչի, օդափոխիչի և այլ սարքավորումների փոխանցման արդյունավետությունը.η2- օդափոխիչի աշխատանքային կետի արդյունավետությունը:

Համաձայն (5) բանաձևի, համապատասխան պարամետրերը փոխարինվում են (6) բանաձևով, և հանքի օդափոխման խողովակի օդափոխման էլեկտրաէներգիայի տարեկան արժեքը ստացվում է հետևյալ կերպ.

(7)

1.3 Հանքավայրի օդափոխման խողովակների տեղադրման և պահպանման ծախսերը

Հանքավայրի օդափոխման խողովակի տեղադրման և պահպանման ծախսերը ներառում են նյութի սպառումը և աշխատողների աշխատավարձը հանքի օդափոխման խողովակի տեղադրման և պահպանման ժամանակ:Ենթադրելով, որ դրա արժեքը համաչափ է հանքի օդափոխման խողովակի գնման արժեքին, հանքի օդափոխման խողովակի տարեկան տեղադրման և պահպանման ծախսերը հետևյալն են.

C3= kC1= k( a + bd) Լ(8)

Որտեղ,C3– հանքի օդափոխման խողովակի տարեկան տեղադրման և պահպանման ծախսերը, CNY;k– հանքի օդափոխման խողովակի տեղադրման և պահպանման ծախսերի գործակիցը:

1.4 Տնտեսական հանքի օդափոխման խողովակի տրամագծի հաշվարկման բանաձևը

Հանքավայրի օդափոխման խողովակի սպառման ընդհանուր արժեքը ներառում է.

(9)

Բաժինը վերցնելըdհանքի օդափոխման խողովակի որպես փոփոխական, այս ֆունկցիոնալ արտահայտության առավելագույնի հասցումը հետևյալն է.

(10)

Թողf1(դ)= 0, ապա

(11)

Բանաձևը (11) հանքավայրի օդափոխման խողովակի տնտեսական տրամագծի հաշվարկման բանաձևն է տեղական օդափոխության համար:

Շարունակելի…


Հրապարակման ժամանակը՝ հուլիս-07-2022